NL / EN

Halfjaarverslag 2017

To the top

Kengetallen per jaar

2016 1

2015

20142

2013

20123

2011

2010

2009

2008

2007

Eigen vermogen x € 1.0004

227.385

235.180

258.719

298.786

424.760

465.828

531.075

465.962

411.576

866.815

Eigen vermogen TMG in procenten van het totale vermogen

57,3%

52,7%

54,4%

53,7%

53,1%

55,6%

66,7%

61,1%

54,0%

70,3%

Verhouding vlottende activa TMG : kortlopende schulden

0,61:1

0,61:1

0,72:1

0,7:1

0,45:1

0,50:1

0,72:1

0,78:1

0,7:1

2,64:1

Verhouding eigen vermogen TMG : vreemd vermogen

1,34:1

1,12:1

1,19:1

1,16:1

1,13:1

1,25:1

2,00:1

1,57:1

1,17:1

2,37:1

Opbrengsten TMG x € 1.000

420.370

481.333

512.701

542.230

555.850

577.200

592.297

611.840

684.204

738.795

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten x € 1.000

-2.851

16.312

24.129

-15.465

21.977

17.485

59.569

49.252

64.962

62.130

Nettoresultaat x € 1.000

1.558

-22.760

-33.806

177.597

-10.602

-32.590

81.826

70.505

-359.988

400.097

Nettowinst TMG in procenten van de opbrengsten

0,4%

-4,7%

-6,6%

32,8%

-1,9%

-5,6%

13,8%

11,5%

-52,6%

54,2%

Bedrijfsresultaat in procenten van de opbrengsten

-2,0%

-4,4%

-6,1%

-1,9%

2,9%

-14,3%

3,8%

-0,5%

-5,4%

-3,8%

Gemiddelde opbrengst per werknemer (fte)

234.844

227.366

219.009

209.760

204.658

204.536

207.751

204.743

207.272

201.590

Personeel ultimo (fte)

1.766

2.049

2.259

2.459

2.745

2.940

2.851

2.988

3.278

3.594

Rentabiliteit eigen vermogen

0,7%

-9,7%

-13,1%

59,4%

-2,5%

-7,0%

15,4%

15,1%

-87,5%

46,2%

Uitkeringspercentage

p.m.

p.m.

p.m.

169,6%

p.m.

p.m.

26,3%

23,7%

p.m.

11,9%

Per aandeel TMG van € 0,25 nominaal

(afgerond op hele eurocenten):

Eigen vermogen

4,91

5,07

5,58

6,45

9,16

9,99

11,12

9,76

8,62

17,43

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-0,06

0,35

0,52

-0,33

0,47

0,37

1,25

1,03

1,35

1,24

Resultaat

0,03

-0,49

-0,73

3,83

-0,23

-0,69

1,71

1,48

-7,49

8,00

Dividend

0,00

0,16

0,00

6,50

0,00

0,47

0,45

0,35

0,35

1,00

Laagste slotkoers

3,36

3,60

5,61

7,92

6,60

9,10

14,52

8,95

8,86

19,69

Hoogste slotkoers

5,00

6,49

9,11

14,855

10,49

16,45

16,45

14,80

24,86

26,87

Slotkoers per 31 december

4,75

3,75

6,09

9,11

8,00

9,95

14,95

13,14

12,45

25,00

  1. Exclusief Sky Radio Group
  2. Exclusief Relatieplanet.nl (in 2014 en 2013 aangehouden voor verkoop)
  3. Aangepast door stelselwijziging IAS19R.
  4. Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.
  5. Vóór uitkering € 6,00 interim-dividend.